ป้ายอะคริลิค ขออนุญาติ อย

ป้าย อย

การขอ ป้าย อย ป้ายสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง การขออนุญาติ อย มีอยู่หลายหมวด เช่น สถานที่ผลิตอาหาร , สถานที่เก็บอาหาร , สถานที่ผลิตอาหาร อย , ป้ายสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ , ป้ายสถานที่นำเข้าเครื่องมือแพทย์ , ป้ายสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ , สถานสถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ , สถานที่นำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ , สถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร , สถานที่นำเข้าผลิตภัณฑ์ , สมุนไพรที่ผลิตเครื่องสำอาง , สถานที่เก็บเครื่องสำอาง , สถานที่นำเข้าเครื่องสำอาง , สถานที่เก็บรักษาเครื่องสำอาง , สถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ผลิตได้ตามมาตาฐานตามข้อกำหนด

ป้าย อย ป้ายสถานที่ผลิตอาหาร กับขั้นตอนที่ควรรู้

สำหรับเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหาร ป้ายสถานที่ผลิตอาหาร มีความสำคัญไม่น้อยเลยต่อการประกอบธุรกิจอาหาร หรือสินค้าอุปโภคบริโภค ทั้งในส่วนของผลิต นำเข้า หรือ เก็บรักษา และจำหน่าย ซั่งเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนหลัก ๆ ที่ทำให้สินค้าเป็นที่ไว้วางใจของผู้บริโภคทั้งหลาย และเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเจ้าของกิจการที่กำลังเริ่มวางแผนจะเริ่มกิจการ ในส่วนนี้เจ้าของธุรกอจจะต้องทำความเข้าใจอย่างละเอียด เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะตามมาในภายหลัง เมื่อซึ่งหลายครั้งอาจจะส่งผลให้เกิดคดีความได้ และคงไม่ดีแน่หากจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลก่อนจะประสบความสำเร็จในธุรกิจของคุณ

ป้ายสถานที่ผลิต

ขนาด ป้าย อย

ขนาดที่ได้รับความนิยมคือ 70×20 cm ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 3 cm สำหรับ สีที่ใช้จะมีสีหลักๆ 3 สี คือ สีน้ำเงินเข้ม , สีแดง และ สีเขียว…

ข้อกำหนด ป้ายขออนุญาติ อย

ยื่นเรื่องทำป้ายของขอป้าย อย หรือพวกป้ายสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง

ขั้นตอนในการยื่นขอป้าย อย เพื่อเปิดเป็นสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง จะต้องทำความเข้าใจและศึกษาขั้นตอนการยื่นอย่างละเอียด เพื่อให้ขั้นตอนการขอ ผ่านไปได้ด้วยดี โดยผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจจะต้องทำการ ยื่นคำขอป้าย อย. และ สมัครเข้าใช้งานระบบยืนยันตัวบุคคล สำหรับขั้นตอนแรก การขอป้ายเพื่อประกอบการผลิตเครื่องสำอาง โดยขั้นตอนนี้จะเริ่มตั้งแต่กรอกคำขอการเปิดสิทธิ์ จากนั้นให้ยื่นคำขอที่สำนักงานสาธารณสุขของพื้นที่นั้นๆ โดยมีเอกสารสำคัญ ที่ต้องใช้หลัก ๆ คือ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาสถานที่ ในการใช้สำหรับเป็นสำนักงาน หรือ สถานที่ผลิต สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์และทะเบียนการค้า (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) หรือ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (สำหรับนิติบุคคล) เป็นต้น

ป้าย สำหรับขออนุญาต อย จะถูกแบ่งออกตามกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเจ้าของธุระกิจจะต้องยื่นเอการเพื่อขออนุญาติ ป้ายเพื่อนำมาใช้ประกอบการดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามข้อกำหนด วันนี้เราจะมายกตัวอย่างว่า ป้าย ขออนุญาติ อย ที่ได้รับความนิยมแบ่งตามหมวดต่างๆได้ ดังนี้

  • หมวดเครื่องสำอาง
  • หมวดอาหาร
  • หมวดเครื่องมือแพทย์
  • หมวดยาสมุนไพร

ซึ่งโดยทั่วๆไป แต่ละหมวดจะประกอบไปด้วย ป้ายสถานที่ผลิต นำเข้า และ เก็บรักษา อีกด้วย 

ป้ป้ายสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง

ป้ายสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง

สำหรับ ป้ายขออนุญาต อย สำหรับ สถานที่ผลิตเครื่องสำอาง หรือสินค้าอุปโภคต่างๆ หมายถึง เป็นป้ายที่ได้รับอนุญาตจากองค์กรอาหารและยา ที่เป็นผู้ให้ใบอนุญาติสำหรับ ประกอบกิจการและผลิตสินค้าตามที่ยื่นคำขอสำหรับ สินค้าที่ได้ต้องมีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งต้องมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งหากไม่ได้ขออนุญาตในส่วนนี้แม้ว่าจะผลิตและวางจำหน่ายได้ แต่หากเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการตรวจพบว่ามีสารต้องห้าม หรือสารบางชนิดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด และ ควบคุม เจ้าของกิจการจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ทันที นอกจากนี้ ยังมีป้ายที่ต้องมีเพิ่มเติม เช่น ป้ายสถานที่เก็บเครื่องสำอาง ป้ายสถานที่นำเข้าเครื่องสำอาง และ สถานที่เก็บรักษาเครื่องสำอาง อีกด้วย อ่านต่อ … การยื่นขออนุญาต

ป้ายสถานที่เก็บอาหาร

ป้ายสถานที่ผลิตอาหาร

เป็นป้าย อย. สำหรับการขออนุญาตเกี่ยวกับอาหาร ต้องมีขนาาดไม่น้อยกว่า 70x20cm พื้นหลังอะคริลิคสีน้ำเงินเข้ม ความหนา 3 มม เพื่อให้ป้ายมีความแข็งแรงและทนทาน ตัวอักษรจะสามารถเลือกได้ตามต้องการ เนื่องจากขนาดของตัวอักษรในแต่ละฟ้อนจะมีขนาดไม่เท่ากัน หากใช้ฟ้อนมาตรฐานเราก็สามารถผลิตได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ในการขออนุญาติ อย ยังมีป้ายอีกมากมายเช่น สถานที่ผลิตอาหาร อย , สถานที่ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ , สถานที่นำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ , สถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร , สถานที่นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น

อ่านต่อ… คู่มือประชาชนฉบับผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

ป้ายสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์

ป้ายสถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์

ผลิตจากอะคริลิคคุณภาพดี ใช้สีจากแผ่นอะคริลิคทำให้ลดปัญหาจากสีซีดหรือ จาง อายุการใช้งานยาวนาน สำหรับลูกค้าที่ต้องการความคงทน อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปีเราแนะนำเป็นงานป้ายตัวอักษรนูนที่ใช้เครื่องเคเซอร์คัท ผลิตทุกชิ้นส่วน ประกอบด้วยช่างผู้ชำนาญ มีประสบการณ์ ตัวอักษรแบบนี้จะมีความหนานูนประมาณ 3 มม หากต้องการให้มีมิติมากยิ่งขึ้นสามารถเลือกใช้ความหนาของตัวอักษรอะคริลิคได้ถึง 5 มม ทำให้สามารถมองจากระยะไกลๆ ได้อย่างชัดเจน ลดปัญหาการซีดจางได้เป็นอย่างดี หากต้องการป้ายที่มีคุณภาพ แนะนำเลยจร้า นอกจากนี้ ยังมีป้ายที่จะต้องขออนุญาติเพิ่มเติม อีกเช่น ป้ายสถานที่นำเข้าเครื่องมือแพทย์ หรือ ป้ายสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือแพทย์ เราก็ผลิตให้ได้นะค่ะ

ป้ายสถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

สถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร

การขออนุญาตสำหรับการนําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร และการขอเพิ่มประเภทอาหาร หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา คุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยผู้ขออนุญาติต้องได้รับใบอนุญาตก่อน โดยการที่จะได้รับการให้อนุญาตนั้น จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามข้อกำหนด  ดังนั้น อาหารที่ผู้ขออนุญาตต้องการนำหรือสั่งเข้ามาทุกประเภทเพื่อนำมาจำหน่าย จะต้องทำการยื่นขออนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ก่อน เท่านั้น

ติดต่อสอบถามราคา และ ยินดีให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

Email DicutterLine@dicutter

ป้าย อย หรือพวกป้ายสถานที่ผลิตเครื่องสำอางหมายถึงป้ายอะไร

คำว่าป้ายขอ อย หรือป้ายขออนุญาตเป็น สถานที่ผลิตเครื่องสำอางหรือสินค้าอุปโภคต่าง ๆ หมายถึง เป็นป้ายที่ได้รับอนุญาตจากองค์กรอาหารและยาให้ประกอบกิจการและผลิตสินค้าตามที่ยื่นคำขอจริง และสินค้าที่ได้มีมาตรฐานตามกฎหมายกำหนด นอกจากนั้นมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งหากไม่ได้ขออนุญาตในส่วนนี้แม้ว่าจะผลิตและวางจำหน่ายได้ แต่เมื่อไหร่ตามที่มีการตรวจพบว่ามีสารต้องห้าม หรือสารบางชนิดเกินกฎหมายควบคุม เจ้าของจะโดนดำเนินคดีตามกฎหมายทันที เพราะจะเท่ากับว่าเป็นการเปิดโรงงานหรือสถานที่ผลิตสินค้าเถื่อนนั่นเอง

ยื่นขออนุมัติสถานที่

สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการยื่นขออนุมัติสถานที่ จะต้องเริ่มต้นจากการยื่นคำขอผ่านระบบ E-Submission โดยจะใช้เวลาหนึ่งวันทำการเท่านั้น จากนั้นทางเจ้าหน้าที่จะพิจารณาคำขอ ซึ่งจะใช้เวลาในการพิจารณาผลและแจ้งผลให้ทราบภายหลังจากยื่นคำขอโดยประมาณ 6 วัน หลังจากผ่านขั้นตอนการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะแจ้งกับผู้ประกอบการเพื่อเตรียมลงตรวจสอบสถานที่สำหรับใช้เป็นสถานที่ผลิตประมาณ12 วัน หลังจากนั้นจะใช้เวลาประมาณ 1 วันทำการ เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งผลให้ทราบผลว่าเจ้าหน้าที่อนุมัติให้สถานที่นั้น ๆ ใช้สำหรับประกอบการผลิต หรือเป็นสถานที่เกี่ยวข้องกับผลิตเครื่องสำอางหรือไม่  เห็นมั้ยค่ะ ว่าการยื่นขออนุมัติสถานที่ ไม่ได้ใช้เวลามากมายนัก เพียงแต่ผู้ประกอบการจะต้องจัดเตรียมความพร้อมสำหร้ับเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เมื่อหลังจากทางเจ้าหน้าที่แจ้งวันและเวลาสำหรับลงตรวจสอบสถานที่แล้ว อย่าลืมสั่งผลิตป้าย เพื่อใช้ในการติดหน้าสถานที่สำหรับผลิต ด้วยนะค่ะ หากต้องการข้อมูลหรือขอคำปรึกษาทางเรายินดีให้บริการนะค่ะ

ยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอาง

ผู้จดจะต้องกรอกข้อมูลในแบบยื่น จค ให้ครบถ้วน พร้อมทั้ง แนบเอกสารประกอบตามที่กฎหมายระบุหรือกำหนดไว้ เพื่อใช้เอกสารดังกล่าวในการประกอบการพิจารณา จากนั้นจะต้องทำการชำระค่าบันทึกข้อมูลคำขอผ่านระบบ E-Submission ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการพิมพ์คำขอของผู้ประกอบการ และนำไปตรวจสอบ พร้อมกับลงนามรับรอง ซึ่งขั้นตอนต่อมาผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมคำขอจดแจ้ง ลำดับต่อมา ผู้ตรวจจะประเมินเอกสารพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลของผู้ยื่นขอ โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันทำการ ซึ่่งหากผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่แล้ว ผู้ประกอบการจะต้องชำระค่าธรรมเนียมใบจดแจ้งให้เรียบร้อย แล้วถึงจะได้รับใบจดแจ้ง จากนั้นพิมพ์ใบจดแจ้งโดยผ่านอินเทอร์เน็ต หากในกรณีที่ไม่ผ่านการอนุมัติ เนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม ผู้ตรวจจะทำการระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติให้จดแจ้งอย่างชัดเจน ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องนำไปปรับปรุงและแก้ไข เพื่อนำมายื่นต่ออีกครั้งภายในเวลาที่กำหนด

ติดต่อสอบถามราคา และ ยินดีให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

Email DicutterLine@dicutter

ประเภทป้ายขอ อย. แต่ละสีต่างกัน

มาต่อกันที่ข้อมูลของป้ายขออนุญาตประกอบธุรกิจ หรือดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอาง ทั้งในส่วนของสถานที่ผลิตและสถานที่เก็บ หรือสถานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการประกอบธุรกิจ ซึ่งถ้าพูดถึงป้ายที่เกี่ยวข้องกับ อย. มักจะมีทำด้วยพลาสติกอะคริลิค หรือสเตนเลส หรืออาจจะเป็นอะลูมิเนียม ซึ่งจะมีขนาดมาตรฐานอยู่ที่ 70×20 cm (เซนติเมตร) และสำหรับตัวอักษรที่ใช้บนป้ายสำหรับบอกข้อมูลต่าง ๆ จะต้องเป็นสีขาวเท่านั้น ส่วนสีที่จะใช้หลัก ๆ จะมี 3 สีด้วยกันดังนี้

  • สีเขียว ซึ่งจะเป็นไปตามข้อกำหนดตามประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข เรื่องป้ายแสดงสถานที่ผลิตและนำเข้า
  • สีน้ำเงินเข้ม ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีที่นิยมใช้สำหรับยืนยันการขอ อย. หรือจดแจ้งสินค้าประเภทเครื่องสำอาง ซึ่งมักจะใช้สำหรับเป็นป้ายบอกถึงสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง เป็นต้น
  • สีแดง เป็นสีที่บอกถึงสถานที่สำหรับเก็บรักษาเครื่องสำอางหลังจากผลิตแล้ว และกำลังรอที่จะนำออกจำหน่ายต่อไป
  • สีเขียว จะเป็นสีที่ใช้สำหรับบอกถึงสถานที่นำเข้า หรือสั่งเครื่องสำอางหรือวัตถุดิบเข้าในราชอาณาจักร เป็นต้น

การเลือกรูปแบบป้ายให้ตรงตามความต้องการ

ป้าย อย หรือพวกป้ายสถานที่ผลิตเครื่องสำอางขอไม่ยากแค่ทำความเข้าใจขั้นตอนเท่านั้น

สำหรับขั้นตอนการขอป้ายเพื่อผลิตสินค้าอย่างเช่น เครื่องสำอาง ก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก สำหรับขั้นตอนการขอก็สั้นมาก แต่เจ้าของธุรกิจจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม สำหรับการเตรียมเอกสารที่จะใช้สำหรับยื่นคำขอให้ครบถ้วน เพื่อให้การยื่นดำเนินการเสร็จได้อย่างรวดเร็วเป็นไปตามขั้นตอน และอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด เพราะในบางขั้นตอนอาจจะต้องใช้เวลาถึง 20 วันด้วยกัน และหลังจากขอเรียบร้อยแล้วจะต้องมีขั้นตอนการจดแจ้งเครื่องสำอาง รวมถึงขอเลขที่ อย. เพิ่มเติม ดังนั้น เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสดี ๆ ควรจำเป็นจะต้องศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการขอป้าย อย. รวมถึงสีของป้ายแต่ละชนิดให้ดี ก่อนที่จะยื่นขอ

ติดต่อสอบถามราคา และ ยินดีให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

Email DicutterLine@dicutter

สินค้าและบริการอื่นๆ

ป้ายอะคริลิคติดผนัง

ป้ายตั้งโต๊ะ

ป้ายปักเค้กอะคริลิค

ติดต่อสอบถามราคา และ ยินดีให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

Email DicutterLine@dicutter

บทความ สาระน่ารู้

ติดตาม บทความดีและสาระน่ารู้ ได้ที่นี่